ผบ.กรม ร.๒ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.๔๑๑ เชิญชวนให้ข้าราชการและครอบครัว จัดกิจกรรม ๕ส. ในวันหยุด

Release Date : 19-04-2020 18:00:25
ผบ.กรม ร.๒ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.๔๑๑ เชิญชวนให้ข้าราชการและครอบครัว จัดกิจกรรม ๕ส. ในวันหยุด

เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๓ นาวาเอก ปรีชา รัตนสำเนียง ผบ.กรม ร.๒ พล.นย./ ผบ.ฉก.นย.๔๑๑ เชิญชวนให้ข้าราชการและครอบครัว จัดกิจกรรม ๕ส. ในวันหยุด ช่วงที่ทุกคนอยู่กับบ้าน ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยการพัฒนาทำความสะอาดที่อยู่อาศัยและพื้นที่ส่วนรวมร่วมกัน โดยจัดให้มี กิจกรรม ๕ส. ด้วยการมอบเจลแอลกอฮอร์ จัดหาและมอบอุปกรณ์ทำความสะอาดส่วนรวมให้กับหัวหน้าอาคารพักแต่ละหลัง และร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดทั้งบริเวณที่พักอาศัยและพื้นที่รับผิดชอบโดยรวม มีข้าราชการ ทหาร และครอบครัว มาร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน