รองเสนาธิการทหารเรือ ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีสวนสนามและปิดการฝึกหัดศึกษาภาคสาธารณะของทหารใหม่ของกองทัพเรือ ผลัดที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒

Release Date : 14-03-2020 20:13:12
รองเสนาธิการทหารเรือ ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีสวนสนามและปิดการฝึกหัดศึกษาภาคสาธารณะของทหารใหม่ของกองทัพเรือ ผลัดที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒

"รักเหมือนพี่เหมือนน้อง ช่วยกันป้องปฐพี"

เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ พลเรือโท จงกล มีสวัสดิ์ รองเสนาธิการทหารเรือ ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีสวนสนามและปิดการฝึกหัดศึกษาภาคสาธารณะของทหารใหม่ของกองทัพเรือ ผลัดที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ หลังจากเข้ามารับราชการทหารกองประจำการเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการฝึก ระเบียบ วินัย ขนบทำเนียม ประเพณีทหารเรือ และกรุณามอบโล่รางวัล ระดับบุคคลและหน่วย ที่มีผลการฝึกชนะเลิศในประเภทต่างๆ โดย ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกรุณามอบให้ พลเรือตรี ทศพล ผลดี รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นผู้แทนให้การต้อนรับ ณ ลานสวนสนามหน้ากองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองเสนาธิการทหารเรือ ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีสวนสนามและปิดการฝึกหัดศึกษาภาคสาธารณะของทหารใหม่ของกองทัพเรือ ผลัดที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง