รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ ผู้แทน รองเสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานในการตรวจสอบการฝึกหัดศึกษาภาคสาธารณะของ ทหารกองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๔

Release Date : 10-03-2020 15:44:57
รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ ผู้แทน รองเสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานในการตรวจสอบการฝึกหัดศึกษาภาคสาธารณะของ ทหารกองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๔

"หยาดเหงื่อทุกหยด หลั่งรดปฐพี เพื่อชาติราชนาวี สมศักดิ์ศรี ลูกผู้ชายไทย"
จากบุคคลพลเรือนด้วยความเสียสละความสุขส่วนตนเข้ามารับราชการเป็นทหารกองประจำการ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา จนถึงวันนี้ ได้รับการศึกษาอบรม ระเบียบ วินัย ประเพณี ความเป็นทหารเรือ และในวันนี้ ( ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ )
พลเรือตรี วิธนรัชต์ คชเสนี รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ ผู้แทน รองเสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานในการตรวจสอบการฝึกหัดศึกษาภาคสาธารณะของ ทหารกองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๔ โดยมีพลเรือตรี สรไกร สิริกรรณะ ผู้บัญชาการศูนย์การฝึกหน่วยบัญชานาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ ณ ลานสวนสนามหน้ากองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี