รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ และคณะฯ

Release Date : 07-03-2020 09:12:43
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ และคณะฯ

เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ พลเรือตรี ทศพล ผลดี รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ พลเรือตรี สนทยา แสงบางมุด เจ้ากรมการเงินทหารเรือ และคณะฯ ในโอกาสตรวจเยี่ยมสำนักงานการเงิน และตรวจเยี่ยมกำลังพลสายวิทยาการการเงินของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ และคณะฯ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง