ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน มีดำริให้จัดกิจกรรม จัดทำหน้ากากอนามัยป้องกันไวรัสโคโรน่า(covid -19)

Release Date : 04-03-2020 20:21:00
ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน มีดำริให้จัดกิจกรรม จัดทำหน้ากากอนามัยป้องกันไวรัสโคโรน่า(covid -19)

"แบ่งปันน้ำใจ สู่สายใยชาว หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน"

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส(covid -​19) ในปัจจุบัน ประกอบกับหน้ากากอนามัยขาดตลาด คุณสุภาวดี สิทธินันทน์ ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน จึงมีดำริให้จัดกิจกรรม จัดทำหน้ากากอนามัยป้องกันไวรัสโคโรน่า(covid -​19) มอบแก่ครอบครัว หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดให้กับกำลังพลและครอบครัวปลอดภัยจากไวรัสโคโรน่า(covid -​19)