ผู้แทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักกรรมาธิการ ๑ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในโอกาสนำคณะฯ เข้าเยี่ยมชมศูนย์บำบัดและกำจัดขยะ

Release Date : 02-03-2020 09:13:14
ผู้แทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักกรรมาธิการ ๑ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในโอกาสนำคณะฯ เข้าเยี่ยมชมศูนย์บำบัดและกำจัดขยะ

เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ พลเรือตรี ยรรยงค์ ปิ่นวิถี ผู้แทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินให้การต้อนรับ คุณยุวดี รูปขจร ผู้อำนวยการสำนักกรรมาธิการ ๑ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในโอกาสนำคณะฯ เข้าเยี่ยมชมศูนย์บำบัดและกำจัดขยะ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ได้เรียนรู้การบริหารและกำจัดขยะอย่างมีประสิทธิภาพของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน