ผู้แทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

Release Date : 24-02-2020 11:22:44
ผู้แทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พลเรือตรี อุชลิต นิงสานนท์ ผู้แทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ พันเอกทักษิณ สิริสิงห รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ในโอกาสนำคณะนิสิต นักศึกษา หลักสูตรวิชาวิทยาการทหาร ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ศึกษาดูงานในพื้นที่กองทัพเรือ และจัดกิจกรรมในพื้นที่ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน