จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

Release Date : 13-02-2020 16:57:10
จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

พลเรือตรี ปริญญาธรรม พูลพิทักษ์ธรรม เสธนาธิการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมกำลังพล ของหน่วย จำนวน ๑๐๐ นายเข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสา "เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ณ สโมสรสัญญาบัตร กองเรือยุทธการ พื้นที่ชายทะเล อ่าวดงตาล กองเรือยุทธการ ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยมี ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธี การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผลการจากการทำความดีครั้งนี้ ทำให้หาดดงตาล กองเรือยุทธการ สะอาดยิ่งขึ้น และยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลอีกด้วย