รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารเรือเยี่ยมและบำรุงขวัญ กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่

Release Date : 23-12-2019 15:16:57
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารเรือเยี่ยมและบำรุงขวัญ กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่

 พลเรือตรี ทศพล ผลดี รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารเรือเยี่ยมและบำรุงขวัญ กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยายาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี คือ พันจ่าเอกปริญญา ปริงยายหาด กำลังพลสังกัดกองพันลาดตระเวน กองพลนาวิกโยธิน ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ส่งทางอากาศ เมื่อ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒