รองผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน และคณะ ให้การต้อนรับ หัวหน้าสำนักงานศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยว กองทัพเรือ

Release Date : 18-12-2019 15:50:11
รองผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน และคณะ ให้การต้อนรับ หัวหน้าสำนักงานศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยว กองทัพเรือ

เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ นาวาเอก นพดล ฐิตวัฒนะสกุล รองผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน และคณะ ให้การต้อนรับ นาวาเอก เพิ่มพงษ์​ จันท​พิม​พะ หัวหน้าสำนักงานศูนย์​อำ​นวย​การ​การ​ท่องเที่ยว​ กองทัพเรือ ในโอกาสตรวจเยี่ยม และรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี