รองผู้บัญชาการนาวิกโยธินให้การต้อนรับ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์ของกองทัพเรือ

Release Date : 18-12-2019 15:42:10
รองผู้บัญชาการนาวิกโยธินให้การต้อนรับ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์ของกองทัพเรือ

เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ พลเรือตรี ทศพล ผลดี รองผู้บัญชาการนาวิกโยธินให้การต้อนรับ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์ของกองทัพเรือ ในสังกัดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เพื่อรับทราบและปัญหาข้อขัดข้องต่างๆของหน่วย และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่สายแพทย์ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน