เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานเปิดการบรรยายเรื่อง การสร้างความตระหนักรู้ภัยคุกคามไซเบอร์

Release Date : 04-12-2019 16:49:22
เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานเปิดการบรรยายเรื่อง การสร้างความตระหนักรู้ภัยคุกคามไซเบอร์

"ทหารนาวิกโยธิน เตรียมรับมือ ภัยคุกคามไซเบอร์"


พลเรือตรี ปริญญาธรรม พูลพิทักษ์ธรรม เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานเปิดการบรรยายเรื่อง การสร้างความตระหนักรู้ภัยคุกคามไซเบอร์ เพื่อพัฒนากำลังพลให้ตระหนักรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในระบบสารสนเทศบนโลกอินเตอร์เน็ตในปัจจุบันและอนาคต ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เมื่อ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒