รอง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินเป็นผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ คณะสมาคมทหารผ่านศึก ๔ จังหวัดภาคใต้(กระบี่ พังงา ตรัง และภูเก็ต)

Release Date : 27-11-2019 15:39:18
รอง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินเป็นผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ คณะสมาคมทหารผ่านศึก ๔ จังหวัดภาคใต้(กระบี่ พังงา ตรัง และภูเก็ต)

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พลเรือตรี กิตติคุณ นาคสุก รอง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ คณะสมาคมทหารผ่านศึก ๔ จังหวัดภาคใต้(กระบี่ พังงา ตรัง และภูเก็ต) ณ พิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธิน ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ และฟังการบรรยายสรุปของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ตามโครงการเพิ่มศักยภาพสมรรถนะทหารผ่านศึกและบุคลากร ๔ จังหวัด ฝั่งอันดามัน ซึ่งทหารผ่านศึกเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นอดีตทหารนาวิกโยธิน และเคยผ่านการปฏิบัติหน้าที่ราชการชายแดนของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินมาแล้วทั้งสิ้น โดยโครงการนี้เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเหล่าทหารกล้าทุกนาย ที่ได้เสียสละ และบำเพ็ญตนเป็นจิตอาสาเพื่อประโยชน์ของสังคม ในการนี้หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินได้สนับสนุน ที่พัก อาหาร เครื่องดื่ม การบรรยายสรุป และการทดสอบกำลังใจกระโดดหอสูง ให้กับคณะฯ เพื่อให้ทหารผ่านศึกทุกนายได้รำลึกความเป็นทหารนาวิกโยธิน อีกครั้ง