รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันกองทัพเรือ 20 พฤศจิกายน ประจำปี 2562

Release Date : 21-11-2019 08:50:29
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันกองทัพเรือ 20 พฤศจิกายน ประจำปี 2562

พลเรือตรี ทศพล ผลดี รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันกองทัพเรือ 20 พฤศจิกายน ประจำปี 2562 ณ กองบัญชาการกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี