เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน นำกำลังพลในสังกัดกองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมฟังสารจากผู้บัญชาการทหารเรือ เนื่องในวัน กองทัพเรือ

Release Date : 20-11-2019 20:07:54
เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน นำกำลังพลในสังกัดกองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมฟังสารจากผู้บัญชาการทหารเรือ เนื่องในวัน กองทัพเรือ

" ลูกทัพเรือเชื้อชาติไทยใจหนักแน่น ปกป้องแดนขวานทองให้ผ่องศรี ปราบเสี้ยนหนามให้มันสิ้นถิ่นเรามี เพื่อเสรีเอกราชของ ชาติไทย "


พลเรือตรี ปริญญาธรรม พูลพิทักษ์ธรรม เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน นำกำลังพลในสังกัดกองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมฟังสารจากผู้บัญชาการทหารเรือ พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ เนื่องในวัน กองทัพเรือ ๒๐ พฤศจิกายน ประจำปี ๒๕๖๒ ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี