ผู้บัญชาการศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมวันญาติเยี่ยมของนักเรียนพลกองประจำการ ผลัดที่ ๓/๖๒

Release Date : 18-11-2019 16:55:32
ผู้บัญชาการศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมวันญาติเยี่ยมของนักเรียนพลกองประจำการ ผลัดที่ ๓/๖๒

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พลเรือตรี สรไกร สิริกรรณะ ผู้บัญชาการศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมวันญาติเยี่ยมของนักเรียนพลกองประจำการ ผลัดที่ ๓/๖๒ ณ อาคารมะรีนฮอลล์ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ญาติของนักเรียนพลกองประจำการ ได้มีโอกาสพบปะ พุดคุย สอบถามความเป็นอยู่ระหว่างเข้ารับการฝึกที่หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี