รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับคณะฝ่ายสหรัฐฯ ที่เดินทางมาร่วมประชุมด้านส่งกำลังบำรุง

Release Date : 12-11-2019 21:40:38
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับคณะฝ่ายสหรัฐฯ ที่เดินทางมาร่วมประชุมด้านส่งกำลังบำรุง

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พลเรือตรี ทศพล ผลดี รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับคณะฝ่ายสหรัฐฯ ที่เดินทางมาร่วมประชุมด้านส่งกำลังบำรุง ระหว่าง นาวิกโยธินไทย กับ นาวิกโยธินสหรัฐฯ (Marine Logistics Talks) ครั้งที่ ๒๙ ในพื้นที่ค่ายกรมหลวงชุมพร และขอเข้าเยี่ยมคำนับ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เพื่อหารือข้อราชการ ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี