รอง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการ สำนักวางแผนการฝึกร่วมและผสม กรมยุทธการทหาร/ รอง ผู้อำนวยการฝึก คอบร้าโกลด์ 20

Release Date : 01-11-2019 15:59:03
รอง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการ สำนักวางแผนการฝึกร่วมและผสม กรมยุทธการทหาร/ รอง ผู้อำนวยการฝึก คอบร้าโกลด์ 20

เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พลเรือตรี กิตติคุณ นาคสุก รอง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ พลตรี โดมศักดิ์ คำไสแสง ผู้อำนวยการ สำนักวางแผนการฝึกร่วมและผสม กรมยุทธการทหาร/ รอง ผู้อำนวยการฝึก คอบร้าโกลด์ 20 และคณะฯ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคำนับ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ณ ห้องแก็ตลิ่ง หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี