รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีสวนสนามปิดภาคการฝึกหัดศึกษาของพลทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๒

Release Date : 29-10-2019 09:30:31
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีสวนสนามปิดภาคการฝึกหัดศึกษาของพลทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๒

 พลเรือตรี กิตติคุณ  นาคสุก รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีสวนสนามปิดภาคการฝึกหัดศึกษาของพลทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๒  ณ ลานสวนสนามหน้า กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอ สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒