หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จัดกำลังพลจาก กองพลนาวิกโยธิน ร่วมพัฒนาพื้นที่ ในโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ของกองทัพเรือ

Release Date : 28-10-2019 15:27:54
 หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จัดกำลังพลจาก  กองพลนาวิกโยธิน ร่วมพัฒนาพื้นที่ ในโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ของกองทัพเรือ

 หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จัดกำลังพลจาก  กองพลนาวิกโยธิน ร่วมพัฒนาพื้นที่ ในโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ของกองทัพเรือ  เพื่อพัฒนาพื้นที่เขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒