ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. เป็นประธานกล่าวให้โอวาทแก่กำลังพล ศบภ.ฉก.นย.ภต. พร้อมกับตรวจความพร้อมยานพาหนะ ยุทโธปกรณ์ และอุปกรณ์ช่วยเหลือต่าง ๆ

Release Date : 18-10-2019 14:10:11
ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. เป็นประธานกล่าวให้โอวาทแก่กำลังพล ศบภ.ฉก.นย.ภต. พร้อมกับตรวจความพร้อมยานพาหนะ ยุทโธปกรณ์ และอุปกรณ์ช่วยเหลือต่าง ๆ

น.อ.อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. เป็นประธานกล่าวให้โอวาทแก่กำลังพล ศบภ.ฉก.นย.ภต. พร้อมกับตรวจความพร้อมยานพาหนะ ยุทโธปกรณ์ และอุปกรณ์ช่วยเหลือต่าง ๆ ของ ศบภ.ฉก.นย.ภต. เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถาพอากาศที่เปลี่ยนเเปลง เเละเพื่อความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และพื้นที่ใกล้เคียง ตามนโยบาย พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผบ.ทร. ดังคำที่ว่า “ทหารเรือจะเป็นที่พึ่งของประชาชน และอยู่เคียงข้างประชาชนตลอดไป” ณ ลานหน้า บก.กรม ร.๓ พล.นย./บก.ฉก.นย.ทร./บก.ฉก.นย.ภต. ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส เมื่อ ๑๗ ต.ค.๖๒ เวลา ๐๙๐๐