ผู้บังคับการกรม ร.๓ กองพลทหารนาวิกโยธิน/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ เดินทางเยี่ยมให้กำลังใจ และรับทราบถึงอาการของ อาสาสมัครทหารพราน

Release Date : 19-08-2019 16:00:06
ผู้บังคับการกรม ร.๓ กองพลทหารนาวิกโยธิน/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ เดินทางเยี่ยมให้กำลังใจ และรับทราบถึงอาการของ อาสาสมัครทหารพราน

นาวาเอกอภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ ผู้บังคับการกรม ร.๓ กองพลทหารนาวิกโยธิน/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ เดินทางเยี่ยมให้กำลังใจ และรับทราบถึงอาการของ อาสาสมัครทหารพราน พิเภา เสาร์พูน กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถูกลอบวางระเบิดบริเวณถนนสาย ๔๒ บ้านลูโบ๊ะสาวอ หมู่ ๗ ตำบล ลูโบ๊ะสาวอ อำเภอ บาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา เมื่อวันที่  ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒๐๐