ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (ศฝ.นย.) ได้จัดกิจกรรม เยี่ยมญาติ ให้กับนักเรียนพลกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๒

Release Date : 19-08-2019 09:36:33
ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (ศฝ.นย.) ได้จัดกิจกรรม เยี่ยมญาติ ให้กับนักเรียนพลกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๒

เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (ศฝ.นย.) ได้จัดกิจกรรม เยี่ยมญาติ ให้กับนักเรียนพลกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๒ผลัดที่ ๒  จำนวน ๑,๙๕๗ นาย  เข้ารับการฝึกตั้งแต่ ๑ สิงหาคม ถึง ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒

นาวาเอก ปณต มีมอญ ผู้บังคับการ กองการฝึกพลทหาร ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้กล่าวต้อนรับ ญาติ และครอบครัวของทหารใหม่ ที่มาร่วมกิจกรรมเยี่ยมญาติ ในวันนี้ การฝึกของนักเรียนพลกองประจำการในระยะแรก ไม่อนุญาตให้ปล่อยกลับบ้าน การฝึกที่หนักและไกลจากภูมิลำเนา ทำให้ พ่อ แม่ ภริยา และครอบครัว มีความห่วงใยศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จึงจัดให้มีกิจกรรมการเยี่ยมญาติ ขึ้นในระหว่างการฝึก จำนวน ๒ ครั้ง คือในครั้งนี้ และอีกครั้งก่อนจบหลักสูตร เพื่อให้ทหาร และญาติ ได้เชื่อมั่นได้ว่า กองทัพเรือ ได้ดูแลสวัสดิการเป็นอย่างดี การปกครองเป็นไปอย่างยุติธรรมตามระเบียบของทางราชการ 

ทหารกองประการทุกนาย ได้เสียสละความสุขส่วนตัว  มาเป็นทหารรับใช้ประเทศชาติ  กองทัพเรือ โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  จะทำการฝึกฝนอย่างหนัก แต่ก็จะดูแลเป็นอย่างดี ให้ทหารทุกนาย มีวินัย มีความอดทน เสียสละ  ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของกองทัพเรือ และของประเทศชาติ สืบต่อไป

สมคำปฏิญาณที่ทหารทุกนายท่องจำจนขึ้นใจว่า "ชาติ  เกียรติ  วินัย  กล้าหาญ"