อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง มาเป็นประธานปิดโครงการ สนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชนและครอบครัว ในกิจกรรม ครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน รุ่นที่ ๒

Release Date : 17-08-2019 15:41:08
อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง มาเป็นประธานปิดโครงการ สนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชนและครอบครัว ในกิจกรรม ครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน รุ่นที่ ๒

เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒  นาย สิทธิศักดิ์ วนะชกิจ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง มาเป็นประธานปิดโครงการ สนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชนและครอบครัว ในกิจกรรม ครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน รุ่นที่ ๒ณ กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โดยมี พลเรือตรี ทศพล ผลดี เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  เข้าร่วมพิธีปิดฯ

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้สนับสนุนโครงการการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ ๕ถึง ๑๗สิงหาคม ๒๕๖๒เป็นเวลา ๑๒วัน มีเด็กและเยาวชน เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๗๗คน

กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา ได้จัดหัวข้อการฝึกอบรม ประกอบด้วย การฝึกระเบียบวินัย กิจกรรมการละลายพฤติกรรม นำกีฬา และการจัดกิจกรรมหมู่ ให้น้องๆ เด็ก เยาวชน รักสามัคคีร่วมมือกัน จัดให้มีการออกกำลังกาย ฟื้นฟูสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง การบรรยายความรู้ด้านกฎหมายและการป้องกันการเสพและปกป้องตนเองไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

เนื่องในโอกาสที่เดือนสิงหาคมเป็นเดือนมหามงคลของปวงชนชาวไทย  วันที่ ๑๒สิงหาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เป็นวันแม่แห่งชาติ ในพิธีปิดการอบรมจึงได้เชิญผู้ปกครองมาร่วมพิธีปิด และให้เด็ก และเยาวชน ได้กราบสำนึกในพระคุณของมารดา ผู้ให้กำเนิด นับเป็นการยืนยันวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการที่ ครอบครัวได้รับลูกหลานอันเป็นที่รักกลับสู่อ้อมกอด และรอยยิ้ม ที่มีความสุข

นาย สิทธิศักดิ์ วนะชกิจ กล่าวขอบคุณ คณะวิทยากร และหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ที่ได้สนับสนุนโครงการ จนบรรลุวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี