รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมงานการแข่งขันการปฏิบัติการสงครามไซเบอร์ ประจำปีงบประมาณ ๖๒ (Navy Cyber Contest 2019)

Release Date : 16-08-2019 21:38:39
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  ผู้แทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมงานการแข่งขันการปฏิบัติการสงครามไซเบอร์ ประจำปีงบประมาณ ๖๒ (Navy Cyber Contest 2019)

พลเรือตรี กิตติคุณ นาคสุก รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมงานการแข่งขันการปฏิบัติการสงครามไซเบอร์ ประจำปีงบประมาณ ๖๒ (Navy Cyber Contest 2019) ณ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒