รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในกิจกรรม "ทหารนาวิกโยธินเยี่ยมโรงเรียน" ประจำปีงบประมาน ๒๕๖๒

Release Date : 23-06-2019 13:51:24
รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในกิจกรรม "ทหารนาวิกโยธินเยี่ยมโรงเรียน" ประจำปีงบประมาน ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ นาวาเอก วันชัย จุลมนต์ รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในกิจกรรม "ทหารนาวิกโยธินเยี่ยมโรงเรียน" ประจำปีงบประมาน ๒๕๖๒ และมอบอุปกรณ์สนับสนุนให้กับโรงเรียนจำนวน ๓ แห่ง ณ พิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยทั้งนี้ได้นำนักเรียนเยี่ยมสถานที่ต่างๆ ในค่ายกรมหลวงชุมพร และยังได้ไปเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเล หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อีกด้วย