รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร คณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๖๐ ประจำปี ๒๕๖๒

Release Date : 20-06-2019 16:48:01
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  คณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๖๐ ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ พลเรือตรี กิตติคุณ นาคสุก รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ พลอากาศตรี อนุกูล อัครธรรมรองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ในโอกาสนำ คณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๖๐ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐๐ นาย วางพวงมาลา ณ อนุเสาวรีย์ทหารนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี