รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถ นักทำลายใต้น้ำจู่โจม

Release Date : 18-06-2019 18:25:12
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถ นักทำลายใต้น้ำจู่โจม

    เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ พลเรือตรี กิตติคุณ นาคสุก รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถ นักทำลายใต้น้ำจู่โจม (ปีกอ่อน) ณ ศูนย์การฝึกสงครามพิเศษทางเรือ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี