รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

Release Date : 09-06-2019 10:59:52
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน  ๒๕๖๒พลเรือตรี กิตติคุณ นาคสุก รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ณ อาคารเรียนหมายเลข ๗ ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี