ฝึก CARAT 2019 (4)

Release Date : 06-06-2019 10:31:57
ฝึก CARAT 2019 (4)

    เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ กองพลนาวิกโยธิน (มวฝ.๖๒.๖ หมวดฝึกนาวิกโยธิน) การฝึกวันนี้เป็นการฝึกในหัวข้อ  Combined Anti Armor Team (CAAT) หรือชุดต่อสู้รถถัง และการฝึกยิงอาวุธประจำกายด้วยกระสุนจริง ทั้งในเวลากลางวันและในเวลากลางคืน  เพื่อเพิ่มทักษะและความชำนาญให้กับกำลังพล

“รบอย่างไร ฝึกอย่างนั้น “