รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และคณะ เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ หน่วย นปท.ทร. ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติงาน

Release Date : 06-06-2019 09:30:42
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และคณะ เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ หน่วย นปท.ทร. ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒  พลเรือตรี กิตติคุณ นาคสุก รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (๑) , พลเรือตรี สุทธิพงษ์ อนันตชัย รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (๓) และคณะ เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ พันจ่าโท ณรงค์ฤทธิ์ แก้วขวาน้อย และ จ่าเอกอาทิตย์ บุญค้ม เจ้าหน้าที่ หน่วย นปท.ทร. ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติงาน ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ โดยมี ผบ.พัน.ขส. ,ผบ.พัน.รนบ. ,เจ้าหน้าที่จากหน่วย นปท.ทร. และ แพทย์จากโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ให้การต้อนรับ ขณะนี้ผู้ป่วยทั้งสองนายอาการปลอดภัยและอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด