ฝึก CARAT 2019 (3)

Release Date : 05-06-2019 12:38:57
ฝึก CARAT 2019 (3)

    ไม่ใช่ภาพยนตร์ Hollywood  ไม่ใช่หนังโฆษณา การปฏิบัติการรบในพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง (Urban Training) เข้าใจให้ง่ายคือพื้นที่เมือง ชุมชน นั่นเอง เป็นส่วนหนึ่งของภัยรูปแบบใหม่ เช่นผู้ก่อการร้ายเข้ายึดอาคาร สถานที่ไว้ และเราต้องแย่งยึดคืนมา  การปฏิบัติต้องมีทักษะพิเศษที่ต่างจากการรบ รุก รับ ร่นถอย  เรื่องจริงพลาดท่า เจ็บจริง ตายจริง สถานเดียวต้องฝึกไว้ให้ชำนาญ พร้อมรับสถานการณ์  

ถาม ทหารมีไว้ทำไม ?

ตอบ มีไว้ให้ประชาชนอุ่นใจ ครับ