รอง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน /รอง ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี และตราด ได้มาเป็นประธานในการเปิดการอบรมช่างภาพสนามและการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์

Release Date : 05-06-2019 11:49:14
รอง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน /รอง ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี และตราด ได้มาเป็นประธานในการเปิดการอบรมช่างภาพสนามและการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์

    วันที่ ๔  มิถุนายน  ๒๖๗๒ พลเรือตรี เอนก อันสุขสันต์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน /รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี และตราด ได้มาเป็นประธาน​ในการเปิดการอบรมช่างภาพสนามและการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ ณ ห้องเรียน  ร้อย.บก.พัน.ร.2 มี ผู้เข้ารับการอบรมทั้งจากที่ตั้งปกติ และ กองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรี และตราด จำนวน ๗๙ นาย โดยมี นาวาเอก สุวิทย์ จันทร์เพ็ญศรี ผอ.กปส.สจว.กพร.ทร. เป็น หัวหน้าทีมวิทยากร มาถ่ายทอดความรู้ โดยมีหัวข้อการอบรมดังนี้

 -​ที่มา องค์ประกอบ และวัตถุประสงค์ของช่างภาพ สนาม กองทัพเรือ

 -​BASIC PHOTOGRAPHY GUIDE พื้นฐานเกี่ยวกับกล้อง  DSLR

 -​แนวความคิด combat camera เพื่อใช้งานที่เกี่ยวกับความมั่นคงและยุทธวิธี

 -​บันทึกภาพ/ภาคปฏิบัติ

 ระยะเวลาอบรม ระหว่างวันที่ ๔  ถึง ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ค่ายตากสิน จังหวัดจันทบุรี