พิธีปิดการอบรมหลักสูตรส่งทางอากาศ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รุ่นที่ ๖๗/๖๒

Release Date : 04-06-2019 14:35:56
พิธีปิดการอบรมหลักสูตรส่งทางอากาศ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  รุ่นที่ ๖๗/๖๒

พลเรือตรี สุทธิพงษ์ อนันตชัย รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรส่งทางอากาศ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  รุ่นที่ ๖๗/๖๒ พร้อมมอบใบประกาศนียบัตร เครื่องหมายความสามารถ และมอบโล่สำหรับผู้ที่มีความเหมาะสมทางทหารสูงสุด และมอบโล่ผู้ที่มีสมรรถนภาพร่างกายยอดเยี่ยม ณ หอประชุม หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี