ฝึก CARAT 2019(2)

Release Date : 04-06-2019 10:10:17
ฝึก CARAT 2019(2)

เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ มวฝ.๖๒.๖ (หมวดฝึกนาวิกโยธิน) ฝึกกับ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินสหรัฐ  ในหัวข้อการรบในพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ของ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินสหรัฐ ที่ได้จากการปฏิบัติงานจริง นับเป็นการเพิ่มทักษะ และเป็นประโยชน์กับ นาวิกโยธิน แห่งราชนาวีไทยเป็นอย่างยิ่ง