รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมพิธีทำบุญใส่บาตร ข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน ๔๒ รูป เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

Release Date : 03-06-2019 16:07:40
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมพิธีทำบุญใส่บาตร ข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน ๔๒ รูป เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ พลเรือเอก นพดล สุภากร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานใน พิธีทำบุญใส่บาตร ข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน ๔๒รูป เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ หน้ากองบัญชาการกองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยทั้งนี้มีพลเรือตรี กิตติคุณ นาคสุก รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย