ฝึก CARAT 2019

Release Date : 03-06-2019 11:45:57
ฝึก CARAT 2019

    เมื่อวันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ กองพลนาวิกโยธิน (มวฝ.๖๒.๖หมวดฝึกนาวิกโยธิน) ได้ทำการฝึก และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางยุทธวิธี กับหน่วยนาวิกโยธิน สหรัฐ หัวข้อการฝึกประกอบด้วย การดำรงชีพในป่า การรบในพื้นที่ป่าภูเขา การเข้าฐานพักแรม และการออกคำสั่งการออกตี (ออกคำสั่งเพื่อยึดที่หมายของข้าศึก) โดยทำการฝึก ณ สนามฝึก กองทัพเรือ หมายเลข ๑๖ บ้านจันเขลม จังหวัดจันทบุรี

    นับเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และเทคโนโลยี ระหว่างกัน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาองค์ความรู้ องค์วัตถุ และองค์บุคคล ของ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ต่อไป