รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานประกอบพิธีประดับเครื่องหมายความสามารถนักโดดร่ม กองทัพเรือ

Release Date : 30-05-2019 18:00:26
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานประกอบพิธีประดับเครื่องหมายความสามารถนักโดดร่ม กองทัพเรือ

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พลเรือตรี กิตติคุณ  นาคสุก รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานประกอบพิธีประดับเครื่องหมายความสามารถนักโดดร่ม กองทัพเรือ (โดดเทียบ) ให้แก่กำลังพลต่างเหล่าทัพที่ขอเทียบเครื่องหมาย ฯ ณ มารีนโบ๊ทคลับ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี