เสธนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ รอง ผอ.สมท.วท.กห.ในโอกาสนำข้าราชการเข้าเยี่ยมชมภารกิจ และศึกษาดูงานของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

Release Date : 30-05-2019 13:35:46
เสธนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ รอง ผอ.สมท.วท.กห.ในโอกาสนำข้าราชการเข้าเยี่ยมชมภารกิจ และศึกษาดูงานของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พลเรือตรี ทศพล  ผลดี เสธนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ พันเอก อินสอน  เมืองมูล รอง ผอ.สมท.วท.กห.ในโอกาสนำข้าราชการเข้าเยี่ยมชมภารกิจ และศึกษาดูงานของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ณ ห้องชลยุทธโยธิน กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี