รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนา ศูนย์ส่งกำลัง กรมพลาธิการทหารเรือ

Release Date : 30-05-2019 13:04:59
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนา ศูนย์ส่งกำลัง กรมพลาธิการทหารเรือ

เมื่อ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พลเรือตรี สุทธิพงษ์  อนันตชัย รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนา ศูนย์ส่งกำลัง กรมพลาธิการทหารเรือ ณ บริเวณเขาน้อย ศูนย์ส่งกำลัง กรมพลาธิการทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี