หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้จัดวันเยี่ยมญาติให้กับทหารใหม่ "นักเรียนพลกองประจำการ ผลัดที่ ๑/๖๒

Release Date : 19-05-2019 16:05:02
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้จัดวันเยี่ยมญาติให้กับทหารใหม่ "นักเรียนพลกองประจำการ ผลัดที่ ๑/๖๒

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้จัดวันเยี่ยมญาติให้กับทหารใหม่ "นักเรียนพลกองประจำการ ผลัดที่ ๑/๖๒ " โดยมี พล.ร.ต.โกเมศ สะอาดเอี่ยม  ผู้บัญชาการศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้เกียรติมาร่วมงานและกล่าวต้อนรับญาติของทหารกองประจำการ ณ อาคารมะรีนฮอลล์ (อาคารเรียนหมายเลข ๘) กองการฝึกพลทหาร ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (กฝท.ศฝ.นย.) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

นักเรียนพลกองประจำการ ผลัดที่ ๑/๖๒ กฝท.ศฝ.นย. รับพลเรือนที่รับการเกณฑ์ทหารเข้ามาทำการฝึกเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒  เพื่อปรับสภาพร่างกายและจิตใจ ฝึกแถวระเบียบวินัยต่างๆ อันเป็นพื้นฐานของทหารกองประจำการทุกนาย จะฝึกเสร็จและส่งตัวในวันที่ ๑๔  มิถุนายน ๒๕๖๒ ให้กับหน่วยต่างๆ ในกองทัพเรือรับไปปฏิบัติงานต่อไป

กองทัพเรือได้ให้ความสำคัญ ในการดูแลนักเรียนพลกองประจำการให้ได้รับการฝึกตลอดจนการดูแลสวัสดิการที่ดี และต้องให้ครอบครัวของทหารรู้สึกอุ่นใจเมื่อลูกหลาน สามี อันเป็นที่รักของเขาเหล่านั้น ได้เสียสละความสุขส่วนตัวมารับใช้ชาติ

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จะทำหน้าที่ฝึกทหารทุกๆ ผลัดให้เป็นกำลังพลที่ดี มีระเบียบวินัย เป็นทหารที่ดี และเป็นประชาชนที่ดีหลังจากปลดประจำการต่อไป วันอาทิตย์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙๐๐