รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ

Release Date : 17-05-2019 20:35:02
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พลเรือตรี กิตติคุณ นาคสุก รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ ณ โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี