รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก และคณะฯ

Release Date : 15-05-2019 18:41:30
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก และคณะฯ

    เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พลเรือตรี กิตติคุณ นาคสุก รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ พลตรี บุญรอด ศรีสมบัติ ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก คณะผู้บังคับบัญชา อาจารย์ และ นายทหารนักเรียน โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตร นายทหารบกอาวุโส ชุดที่ ๓๙ จำนวน ๑๐๒ นาย เดินทางมาศึกษาดูงานภาคตะวันออกในพื้นที่สัตหีบ โดยทั้งนี้ได้มาวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธิน เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธิน และรับฟังการบรรยายสรุป ณ หอประชุมหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี