รองผู้บัญชาการหน่วยนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศให้กับนักเรียน ที่เข้ารับการฝึกอบรมแล่นเรือใบ

Release Date : 10-05-2019 15:26:32
รองผู้บัญชาการหน่วยนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศให้กับนักเรียน ที่เข้ารับการฝึกอบรมแล่นเรือใบ

    เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พลเรือตรี กิตติคุณ นาคสุก รองผู้บัญชาการหน่วยนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศให้กับนักเรียน ที่เข้ารับการฝึกอบรมแล่นเรือใบ ณ อนุสรณ์สถาน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

    โดยครั้งนี้หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินเปิด โครงการฝึกอบรมกีฬาเรือใบเยาวชน ในห้วง ๖– ๑๗พฤษภาคม ๒๕๖๒มีจำนวนเยาวชนผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๕๕ คน

    การอบรมจะทำให้เยาวชนได้รับความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการเล่นเรือใบ ทำให้เกิดความสามัคคีปรองดอง ต้องช่วยเหลือกันฝึกการแก้ไขปัญหาในทะเล เป็นการสร้างความมั่นใจ ฝึกความอดทน สามัคคี จึงจะสามารถแล่นเรือใบได้สำเร็จ ดังพระราชดำรัสของ  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ความว่า “การแล่นใบ สอนให้คนคิดเอง ทำเอง เพราะเมื่อเราลงไปเล่นเรือใบแล้วเรือไม่วิ่ง จะไม่มีใครมาคอยสอน เราต้องคิดเอง ทำเอง ว่าลมมาทางไหน ลมแรงขนาดนี้ เราสู้ไหวไหม ถ้าไหวเราก็สู้แต่ถ้าไม่ไหวแล้วเรายังสู้ เรือก็จะคว่ำ ถ้าลมเบา เราจะต้องทำอย่างไรเรือจึงจะวิ่งแล้วถ้าไม่มีลมเราจะทำอย่างไรเราก็ควรจะนั่งรอสักครู่ให้ลมมา ถ้าเราเล่นเรือเป็น ดูทิศทางลมเป็นถ้าเราเป็นตัวนี้ เด็กไทยเป็นตัวนี้แล้วนำมาใช้ในชีวิต นำมาใช้ในกิจการงานได้ไม่มีทางขาดทุน เพราะรู้เทคนิคการใช้ชีวิต เด็กไทยจะรู้จักและเข้าใจในการคิดเอง ทำเอง”