รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ซักซ้อมเตรียมความพร้อมให้กับร่างกาย เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๓

Release Date : 08-05-2019 18:39:30
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  ซักซ้อมเตรียมความพร้อมให้กับร่างกาย เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๓

เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕๓๐ พลเรือตรี กิตติคุณ นาคสุก รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  ซักซ้อมเตรียมความพร้อมให้กับร่างกาย เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๓ “ทหารเรือบินหลา ป้องสมุททารักษาเมืองใต้” จังหวัดสงขลา ณ บริเวณค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี