หมวดฝึกนาวิกโยธิน BLUE STRIKE 2019 เสร็จสิ้นการฝึกแลกเปลี่ยน เตรียมการฝึกปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก

Release Date : 06-05-2019 15:12:19
หมวดฝึกนาวิกโยธิน BLUE STRIKE 2019 เสร็จสิ้นการฝึกแลกเปลี่ยน เตรียมการฝึกปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก

    หมวดฝึกนาวิกโยธิน BLUE STRIKE 2019มีการปฏิบัติสำคัญในห้วงวันที่ ๔ - ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ยังคงเป็นการฝึกแลกเปลี่ยนปรับมาตรฐานระหว่างกัน ในหัวข้อการใช้อาวุธประจำกาย การลงเร่งด่วน ด้วยเชือก FAST ROPE การฝึกยุทธวิธีทหารราบยานเกราะ

    ในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พลเรือตรี ไพศาล มีศรี ผู้ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๒ / ผู้อำนวยการฝึกผสม Blue Strike 2019 ตรวจเยี่ยมการฝึกของหมวดฝึกนาวิกโยธิน ณ สนามฝึกค่าย ค่ายซานตัวเถา (Sanduotang) ของนาวิกโยธิน สาธารณรัฐประชาชนจีน (นย.สปจ.) โดยมี นาวาเอก(พิเศษ) หวัง เจียเฉียน ผู้บัญชาการกองพลน้อยนาวิกโยธินที่ ๒(นย.สปจ.) และ นาวาเอก วรพงษ์ ทองเรือง รอง ผู้บัญชาการ กองพลนาวิกโยธิน / รอง ผู้อำนวยการฝึกผสม Blue Strike 2019 ให้การต้อนรับ 

    หลังเสร็จสิ้นการฝึกแลกเปลี่ยนปรับมาตรฐาน ในเวลา ๑๙๐๐ – ๒๑๐๐ หมวดฝึกนาวิกโยธิน ทำการขึ้นสู่เรือ LPD 987ของ กองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ท่าเรือหม่าเสีย ฐานทัพเรือจ้านเจียง มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

    ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๒๐๐ แข่งกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง นาวิกโยธินไทย-นาวิกโยธิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในภาคบ่าย ๑๒๐๐ – ๑๙๐๐ ปล่อยกำลังพลทัศนศึกษา ในเมืองจ้านเจียง เปิดหูเปิดตาให้กำลังพล ได้เห็นการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นอย่างมาก และจะทำการออกเรือในวันที่ ๖พฤษภาคม ๒๕๖๒จากท่าเรือเมืองจ้านเจียง ด้วยเรือ LPD 987 ไปยังเมืองซ่านเหว่ย เพื่อทำการฝึกปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก ต่อไป