เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ครั้งประวัติศาสตร์ ขับร้องเพลงสดุดีมหาราชา และแปลอักษร

Release Date : 04-05-2019 21:10:05
เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ครั้งประวัติศาสตร์ ขับร้องเพลงสดุดีมหาราชา และแปลอักษร

    เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พลเรือตรี ทศพล ผลดี เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ครั้งประวัติศาสตร์ ขับร้องเพลงสดุดีมหาราชา และแปลอักษร ๑๐ และ  HS10 KING อันมีความหมายถึงรัชการที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ดาดฟ้าเรือหลวงจักรีนฤเบศร