ฝึกผสม BLUE STRIKE 2019 เข้มข้น สมจริง มีความเป็นมืออาชีพ ประทับใจ ไทย จีน

Release Date : 04-05-2019 07:06:59
ฝึกผสม BLUE STRIKE 2019 เข้มข้น สมจริง มีความเป็นมืออาชีพ ประทับใจ ไทย จีน

    เมื่อวันศุกร์ที่ ๓พฤษภาคม ๒๕๖๒ การปฏิบัติที่สำคัญของหมวดฝึกนาวิกโยธิน ณ สนามฝึกเมืองจ้านเจียง  มณฑลกวางตุ้ง  สาธารณรัฐประชาชนจีน (สปจ.)ในปัญหาความขัดแย้งมีการใช้กำลัง หรือการปฏิบัติการสันติภาพในเขตที่มีการสู้รบ การปฐมพยาบาล การลำเลียง ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเป็นเรื่องสำคัญจำเป็นเร่งด่วน ที่จะต้องนำผู้บาดเจ็บออกมาทำการรักษาให้เร็วที่สุด การฝึกวันนี้

    ในภาคเช้า กำหนดการฝึกในหัวข้อการปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บในสนามรบ โดยฝ่ายไทยเป็นผู้รับผิดชอบ มี นาวาโท พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผู้บังคับกองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน (ผบ.พัน.พ.กรม สน.ฯ)  เป็นผู้บรรยาย และในช่วง ๑๐๐๐-๑๐๓๐นาวาเอก วรพงษ์ ทองเรือง รองผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน / รองผู้อำนวยการฝึกผสม BLUE STRIKE 2019เข้าเยี่ยมคำนับ รอง เสนาธิการ กองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีน

    ในภาคบ่าย ทำการฝึกแลกเปลี่ยนการต่อสู้ป้องกันตัวโดยฝ่ายไทยได้นำศิลปะมวยไทยมา แนะนำแลกเปลี่ยนกันกับมวยจีน มี นาวาโท ณัฐพงศ์ แสนแก้ว หัวหน้าแผนกวิชาการรบพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบหัวข้อการฝึก ได้รับความสนใจจากฝ่ายจีนเป็นอย่างมาก และฝ่ายจีนลงซ้อมอย่างจริงจัง เป็นอย่างยิ่ง