หมวดฝึกนาวิกโยธิน BLUE STRIKE 2019 ได้ทำการฝึกแลกเปลี่ยนยุทธวิธีทหารราบยานเกราะกับนาวิกโยธินสาธารณรัฐประชาชนจีน

Release Date : 02-05-2019 21:42:48
หมวดฝึกนาวิกโยธิน BLUE STRIKE 2019 ได้ทำการฝึกแลกเปลี่ยนยุทธวิธีทหารราบยานเกราะกับนาวิกโยธินสาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ หมวดฝึกนาวิกโยธิน BLUE STRIKE 2019 ได้ทำการฝึกแลกเปลี่ยนยุทธวิธีทหารราบยานเกราะกับนาวิกโยธินสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยใช้ยานลำเลียงพลสะเทินน้ำสะเทินบก รุ่นล่าสุดของ นาวิกโยธินสาธารณรัฐประชาชนจีน  ZBD-05 ติดปืนใหญ่ขนาด ๑๐๕ มิลลิเมตร ร่วมในการฝึก และต่อด้วยการฝึกพลแม่นปืน ที่สนามฝึกยิงปืนของ นาวิกโยธินสาธารณรัฐประชาชนจีน