รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมในพิธีเปิดการฝึกผสม BLUE STRIKE 2019

Release Date : 02-05-2019 20:27:38
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมในพิธีเปิดการฝึกผสม BLUE STRIKE 2019

    เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙๐๐ พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน เสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานฝ่ายไทย และมี พลเรือตรี กิตติคุณ นาคสุก  รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมในพิธีเปิดการฝึกผสม BLUE STRIKE 2019 ณ ท่าเรือม้าเสีย เมืองจ้านเจียง มลฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

    กำลังฝ่ายไทยมี พลเรือตรี ไพศาล มีศรี ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๒ / ผู้อำนวยการฝึกผสม Blue Strike 2019  นาวาเอก วรพงษ์ ทองเรือง รอง ผู้บัญชาการ กองพลนาวิกโยธิน / รอง ผู้อำนวยการฝึกผสม Blue Strike 2019 และ หัวหน้าชุดควบคุมหมวดฝึกนาวิกโยธิน กองอำนวยการฝึก BLUE RTRIKE 2019 เรือหลวงนเรศวร เรือหลวงบางปะกง (เป็นหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ) และกำลังหมวดฝึกนาวิกโยธิน จากกองพลนาวิกโยธิน เข้าร่วมการฝึก ระหว่าง ๒-๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒

    การฝึกผสมภายใต้ชื่อรหัส BLUE STRIKE นี้ เป็นการฝึกแลกเปลี่ยนระหว่ากองทัพเรือ กับกองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีน มีวงรอบการฝึกทุก ๒ ปี และผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพในแต่ละครั้งการฝึก นับเป็นโอกาสอันดีในการกระชับความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และเหนืออื่นใดเป็นการสะท้อนความมีมิตรภาพที่ ดีระหว่างกัน ที่มีมาอย่างยาวนานแต่อดีตมาจนปัจจุบันให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

โปรดติดตามตอนต่อไป

“ร่วมเครือนาวี จักยลปฐพีไพศาล”